Eerst repetitie in Coronatijd

Het was lang onduidelijk welke risico’s er aan het zingen in een koor verbonden zijn. Koornetwerk Nederland heeft veel werk verzet om dit duidelijk te krijgen en e.e.a. om te zetten in een protocol dat ieder koor kan downloaden. Dat was een steun in de rug om duidelijke richtlijnen op te stellen voor de eerste repetitie in Coronatijd. Uiteraard waren we hierbij ook afhankelijk van de medewerking van de directie van de Driemaster, de basisschool waar wij repeteren. Gelukkig kwam de directie met duidelijke richtlijnen voor het gebruik van de aula. En op 3 september was het zover.

Met wat passen en meten kon Fortissimo precies in de aula. Het was wel even wennen om zo’n eind van elkaar te staan.
Enkele, niet eenvoudige stukken, hebben we gerepeteerd. Het resultaat viel niet tegen! Dat vonden wij en ook onze dirigent Kristin Roland.

De gebruikelijke “nazit” na de repetitie zou de 1,5m maatregel geweld aan doen. Voorlopig gaat die dus niet door. Na afloop van de repetitie werd alles gedesinfecteerd en met vereende krachten weer op zijn plek gezet.