Jac Touw gehuldigd

Door een misverstand was de huldiging van Jac Touw, die op 1 april 2019
50 jaar lid was van Fortissimo, erbij ingeschoten. Tijdens de Ledenvergadering van 20 februari gebeurde dit alsnog.

Per 1 januari 2020 is de afdeling Brabant-Zeeland van de KNZV opgeheven. Gelukkig had het “oude” bestuur nog de mogelijkheid om in een oorkonde en een jubileumdecoratie te voorzien.

Voorzitter Ben de Groot heette de familie van Jac Touw en de voormalige secretaris van de KNZV Brabant-Zeeland, Ad Brants, welkom.
Vijftig jaar is een groot deel van een mensenleven. Ben haalt anekdotes op uit het verleden.Ben en Jac zaten zelfs bij elkaar op school. Hij prijst Jac om zijn trouw aan het koor. Zijn jarenlange inzet voor de wekelijkse loterij spreekt tot de verbeelding.

Ben overhandigt de jubilaris een cadeaubon en zijn Annie, zijn echtgenote, een boeket bloemen.

Daarna spreekt  Ad Brants de jubilaris toen en overhandigt de bij het jubileum horende oorkonde en geeft de bijbehorende speld aan Annie die Jac daarmee decoreert.